Bericht 27 november 2017


In 1967 verscheen de eerste druk van De vervalsers, het door Theo Kars in de gevangenis geschreven verhaal over grootscheepse vervalsingen ten nadelen van de PTT. Op 27 november 2017 verschijnt bij MMP een luxueus uitgevoerde hardcover jubileumuitgave van deze vele malen herdrukte roman, met als extra: persberichten uit die tijd.

Bestel De vervalsers gemakkelijk op www.bol.com.
Theo Kars is op 10 november 2015 na een kort ziekbed overleden. Op 18 november heeft de crematie in besloten kring in Amsterdam plaatsgevonden. Theo heeft deel 3 van zijn memoires niet kunnen voltooien. Hij heeft daarom besloten om zijn geheimen mee te nemen in zijn graf. Wij willen de lezer het voorwoord van Memoires van een slecht mens deel 3 niet onthouden.

Theo Kars

Memoires van een slecht mens

Deel IIIVOORWOORD

(april 2015) Ik ben nu 75 en sta op het punt aan het derde deel van mijn memoires te beginnen. De omvang van dit laatste deel hangt af van het aantal jaren dat nog voor mij ligt. Uitgaande van mijn lichamelijke conditie vermoed ik dat ik nog zeker twintig jaar te leven heb. Toch ben ik nu ook bezig de maatregelen te treffen die mij in staat stellen op elk door mij gewenst ogenblik mijn leven te beëindigen, zodat ik gewapend ben tegen mogelijke boze grillen van het lot. Er kunnen zich immers situaties voor­doen waarin de balans van enerzijds de on­aan­genaam­heden in mijn leven plotseling door­slaat naar de verkeerde kant, en mijn bestaan miserabel wordt. Dit kan door een beroerte komen, door het verlies van de vrouw met wie ik 33 jaar mijn leven deel, of door het wegvallen van mijn inkomen. Afhankelijk­heid van an­deren, eenzaamheid en armoede zijn elk op zichzelf al voldoen­de reden voor mij op deze leeftijd een eind aan mijn bestaan te maken.
   Wie denkt dat ik bovenstaand in een sombere stemming op pa­pier zet, vergist zich. in 1979 schreef ik in Beschermengelen 'De zwaarste tegen­slagen (in het leven) ga ik te lijf door mij voor te houden: Je kunt altijd nog zelfmoord plegen. Die gedachte lucht mij op en vergroot mijn levenslust.' Zo denk ik nog steeds. Wan­neer ik ooit zelfmoord pleeg, dan doe ik dit uit levenslust, anders gezegd: omdat ik niet meer naar behoren kan genieten.


Bericht 15 maart 2015


Naar aanleiding van Kars' 75-ste verjaardag verschijnt op 15 maart 2015 bij VanKwadraat een luxueus uitgevoerde hardcover heruitgave van zijn vele malen herdrukte roman De Verleider. Deze herziene editie bevat een op deze uitgave toegesneden, uitvoerig nawoord met de veelzeggende titel 'Een halve eeuw later'.

Bestel De Verleider gemakkelijk op www.bol.com.
Bericht 1 juni 2013

Eindelijk weer verkrijgbaar!

Nieuwe, aangevulde editie.
Nu bij uitgeverij Van Kwadraat.

bestel Praktisch Verstand gemakkelijk op www.bol.com.

Memoires van een slecht mens deel2

Memoires van een slecht mens deel2

 

 

Bericht 15 april 2013

Verschenen in april 2013.

Memoires van een slecht mens deel2